ОБРАЧУН ГОДИШЊЕГ ДУГА НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ПРИЛИВА ИЗРАЖЕНОГ У РСД
Година  Годишњи приход у РСД Неопорезиво Нормирани Опорезиво Порез ПИО ЗО ПИД у динарима Ефективна пореска стопа Оплата на 120 месечних рата
2015 384000 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 384000 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 384000 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 384000 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 384000 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 288000 0 0 0 0 0 0 0 0
Укупно  0       0 0 0 0 0 0