NERD SOFT

ENTERTAINMENT

PROGRAMIRANJE
VEB DIZAJN
GRAFIČKI DIZAJN
FOTOGRAFIJA

editi
vazna
abcacl

NERD SOFT

ENTERTAINMENT

PROGRAMIRANJE
VEB DIZAJN
GRAFIČKI DIZAJN
FOTOGRAFIJA

editi
vazna
abcacl

Veb dizajn

editi

Veb dizajn  prilagođen savremenim potrebama poslovanja i zahtevima marketinga.

Za izradu sajtova koristimo WordPress okruženje. Sajtovi se nalaze na serverima posebno prilagođenim za izvršavanje WordPress aplikacije, što utiče na brzinu pristupa vašim veb prezentacijama a time i boljem ranku na veb pretraživaču, kao i zadovoljstvu korisnika.

Dizajn je u cilju funkionalnosti sajta kako na računaru tako i na mobilinim telefonima.

Razvoj aplikacija

programming
Razvoj aplikacija za Mobilne platforme i desktop okruženja. Preko 14 godina iskustva u izradi Android igara. Više od 500.000korisnika. Razvoj aplikacija u C, C++, C#, Java, JavaScript i PHP programskim jezicima. Razvoj igara u Unity game engine.